ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΛΟΝΙΣΤΩΝ ΛΤΔ

Αρχική Σελίδα

 

English    

Εγγεγραμμένο Γραφείο | Βασικοί Σκοποί | Διοικητικό Συμβούλιο | Εγγεγραμμένα Μέλη

Βασικοί Σκοποί

  1. Η προώθηση του βελονισμού και η προάσπιση και διεκδίκηση των συμφερόντων των βελονιστών που έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και πληρούν τις προΰποθέσεις για ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του βελονισμού και σχετικών τεχνικών που θέτει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (και που στο εξής θα καλούνται Προσοντούχοι Βελονιστές).

  2. Η διασφάλιση και ο έλεγχος της άσκησης του επαγγέλματος του βελονιστή στην Κύπρο από Προσοντούχους Βελονιστές.

  3. Η εξέταση και μελέτη όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τον βελονισμό και το επάγγελμα του βελονιστή στην Κύπρο.

  4. Η αντιπροσώπευση των Προσοντούχων Βελονιστών και η έκφραση θέσεων και απόψεων σε θέματα που αφορούν το επάγγελμά τους.

  5. Η προώθηση ή εξέταση νομοσχεδίων, προτάσεων νόμων ή προσχεδίων νόμων που αφορούν τον βελονισμό ή το επάγγελμα του βελονιστή στην Κύπρο και η έκφραση απόψεων και υποβολή εισηγήσεων πάνω σ' αυτά.

  6. Η οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, συζητήσεων, συμποσίων και συνεδρίων σε θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο θέμα γενικού ή δημοσίου ενδιαφέροντος.

  7. Η έρευνα, τόσο σε ακαδημακό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο, για θέματα που σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρείας.

  8. Η συνεργασία σε όλους τους τομείς με αλλοδαπούς και με διεθνείς οργανισμούς ή ιδρύματα ή εταιρείες ή συνδέσμους που έχουν σκοπούς παρόμοιους με την εταιρεία ή η συνεργασία με τους οποίους θα βοηθήσει η μπορεί να βοηθήσει τους σκοπούς της εταιρείας.

 

Λεωφόρος Μακαρίου Γ' 22, Πολυκ/ ΚΛΕΑ, Διαμ/Γραφείο 401
3061 - Λεμεσός, ΚΥΠΡΟΣ

Τηλέφωνο / Τηλεομοιότυπο: + 357 - 25574900

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@acupuncture.org.cy