ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΛΟΝΙΣΤΩΝ ΛΤΔ

Αρχική Σελίδα

 

English    

Εγγεγραμμένο Γραφείο | Βασικοί Σκοποί | Διοικητικό Συμβούλιο | Εγγεγραμμένα Μέλη

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Παγκύπριας Εταιρείας Βελονιστών Λίμιτεδ, την επίσημη σελίδα των Βελονιστών της Κύπρου!

Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΛΟΝΙΣΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ συστάθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2008 σαν μη κερδοσκοπική εταιρεία με πρωταρχικό σκοπό την προώθηση του βελονισμού και την προάσπιση και διεκδίκηση των συμφερόντων των βελονιστών που έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και πληρούν τις προΰποθέσεις για ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του βελονισμού και σχετικών τεχνικών που θέτει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

Μέλη της εταιρείας μπορούν να εγγραφούν όλοι οι βελονιστές οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και πληρούν τις προΰποθέσεις για ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του βελονισμού και σχετικών τεχνικών που θέτει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.


Guidelines on Basic Training and and Safety in Acupuncture
(WHO/EDM, 1999, 35 p)

 

Λεωφόρος Μακαρίου Γ' 22, Πολυκ/ ΚΛΕΑ, Διαμ/Γραφείο 401
3061 - Λεμεσός, ΚΥΠΡΟΣ

Τηλέφωνο / Τηλεομοιότυπο: + 357 - 25574900

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@acupuncture.org.cy